Mikään laite ei ole ikuinen, ei edes lämminvesivaraaja. Vikaantumistapoja on muutamia, joista yksi harmittavimmista on varaajan vuotaminen.

Jos varaajasi vuotaa, toimi seuraavasti:

  1. Katkaise varaajan sähkönsyöttö esimerkiksi kytkemällä sähkökeskuksesta pois varaajan kaikki suakkeet (yleensä kolme sulaketta). Sulake voi olla perinteinen tulppasulake tai nykyaikaisempi johdonsuojakatkaisija, ks. mallikuvat.
  2. Sulje varaajan veden syöttö varaajaa lähimpänä olevasta sulkuventtiilistä. Usein varaajan yhteydessä olevasta varolaiteryhmästä löytyy sulkuventtiili (ks. mallikuva). Jos varaajassa ei ole varolaiteryhmää, eikä lähettyviltä löydy sulkuventtiiliä, sulje kiinteistön vesimittarin vieressä oleva pääsulkuventtiili.
  3. Jos varaajan lähdössä on sulkuventtiili, sulje se.
  4. Yritä estää lisävahingot kuivaamalla tai ohjaamalla valuva vesi viemäriin tai astiaan.
  5. Ota yhteys myyjään tai LVI-ammattilaiseen:
    • Jos kyseessä on takuunalainen laite, ota yhteyttä myyjään.
    • Jos kyseessä on takuuajan ulkopuolella oleva laite, ota yhteyttä paikalliseen päivystävään LVI-yritykseen ja tilaa huoltomies paikalle. Huomioi, että jotkut yritykset veloittavat niin sanotun hälytyslisän ja/tai mahdollisesti muita lisiä kiireellisistä töistä

Lämminvesivaraajan vuotaminen ei ole kovin yleistä, mutta varaajan iän myötä riski vuotamiseen kasvaa. Lämminvesivaraajan ikään vaikuttaa muun muassa kiinteistön veden ominaisuudet. Huolimatta siitä, että juomavesi on testien mukaan juomakelpoista, on vesityypeissä huomattavasti eroa. Joillain paikkakunnilla varaaja voi kestää jopa yli 30 vuotta ja toisella paikkakunnalla taas vaurioitua muutamassa vuodessa.

Vuodosta aiheutuu poikkeuksetta kustannuksia jo pelkästään varaajan vaihtamisesta, mutta myös mahdollisesta veden aiheuttamasta lisävahingosta. Vesivahingon sattuessa kustannukset voivat olla huomattavat ja näin ollen aiheuttaa asukkaille taloudellisia ongelmia.

Perinteisessä lämminvesivaraajassa turvallisuudesta vastaa usein vain varolaiteryhmä ja lämpötilanrajoitin. Perinteistä varaajaa ei ole suunniteltu yhdistettäväksi etävalvontaan tai -seurantaan, joten pahimmassa tapauksessa varaaja on voinut vuotaa jo jonkin aikaa ennen kuin vuoto havaitaan. Kaukora onkin kehittänyt Älyvaraajaan kattavat turvatoiminnot, joista yksi on nimenomaan vuotovahti. Laite tunnistaa sisäänrakennettuun valutuskaukaloon mahdollisessa vuototapauksessa kertyvän veden ja hälyttää asiakkaalle sähköpostilla tai tekstiviestillä.  Näin saadaan estettyä, tai ainakin pienennettyä mahdolliset lisävahingot.