Lämminvesivaraaja löytyy lähes kaikista suomalaisista omakoti- ja rivitaloista. Lämminvesivaraaja on tyypillisesti laite, jonka olemassaolo huomataan vasta kun siihen tulee vika.

Varaaja voi vikaantua muutamalla eri tavalla. Helpoiten havaittava vika on lämpimän veden puute. Lämmin vesi voi puuttua kokonaan, laitteesta voi tulla huomattavasti aikaisempaa pienempiä määriä lämmintä vettä tai vesi on haaleaa.

Lämpimän veden ongelmien tarkastuskohteet riippuvat laitteistosta. Jos laite on jo ollut toiminnassa, on vika todennäköisesti sähkönsaannissa tai laitteisto on rikkoutunut. Laadukkaasta suunnittelusta ja komponenteista huolimatta lämminvesivaraaja ei ole ikuinen ja ajan myötä jokin sen komponenteista tulee rikkoutumaan. Jos kyseessä on uudisasennus tai uusi laite, on asennusvirheen mahdollisuus todennäköisin syy ongelmille.

Alle on koottu tarkistuslista toiminnassa olleen laitteen mahdollisista vioista, jotka kuluttaja pystyy itse melko helposti testaamaan.

 1. Lämminvesivaraajan koko kapasiteetti on käytetty. Jos lämpimän veden kulutus on äskettäin ollut runsasta, ei varaaja ole vielä ehtinyt lämmittää lämpimän veden tilalle tullutta kylmää vettä. Helpoin tapa testata tämä on odottaa esimerkiksi pari tuntia (riippuen varaajan tehosta) ja yrittää saada lämmintä vettä. Jos asunnossa on päivä/yösähkö, voit käydä sähkökeskuksesta painamassa varaajan päiväkäytölle, muutoin varaaja lämpenee vasta yöllä. Muista palauttaa varaaja yökäytölle, mikäli se ei palaudu automaattisesti.
 2. Lämpötilanrajoitin on lauennut. Määräysten mukaan lämminvesivaraajissa tulee olla lämpötilanrajoitin. Rajoitin on yleensä mekaanisesti palautettava, eli käyttäjän täytyy manuaalisesti palauttaa rajoitin toimintaan. Rajoittimen sijainnin ja palautusohjeet löydät laitteen käyttöohjeesta. Jäspi-varaajissa lämpötilanrajoitin löytyy termostaatin säätönupin vierestä ja se palautetaan painamalla painiketta. Jos lämpötilanrajoitin laukeaa usein, ota yhteyttä paikalliseen sähkölaitekorjaamoon.
 3. Pääkytkin tai erillinen turvakytkin on pois päältä. Määräysten mukaan laite täytyy pystyä erottamaan jännitteettömäksi, esimerkiksi huollon ajaksi. Usein, muttei aina, laitteessa on pääkytkin. Joissain laitteissa voi olla erillinen ulkoinen turvakytkin. Tarkista, että pääkytkin/turvakytkin on päällä (asento: PÄÄLLÄ, I, ON, LÄMMITYS…) Laitteen pääkytkimen sijainnin löydät laitteen käyttöohjeesta.
 4. Termostaatti on rikki tai se on säädetty liian matalalle lämpötilalle. Lämminvesivaraajissa on säädettävä termostaatti, jolla määritetään varaajan veden lämpötila. Jos termostaatti on säädetty liian pienelle lämpötilalle, ei lämmintä vettä tule, tai sitä riittää vain hetkeksi. Alin suositeltu lämpötila Legionella-bakteerien syntymisen estämiseksi on 55 °C. Termostaatin sijainnin laitteessa löydät käyttöohjeesta.

Vihje: Voit testata termostaatin perustoiminnan itse. Tarkasta termostaatin nykyinen arvo ja kirjoita se muistiin tai ota termostaatista kuva matkapuhelimen kameralla. Säädä termostaatti ensin minimiin, jonka jälkeen säädä lämpötila hitaasti maksimiin. Tällä tavalla termostaatin pitäisi naksahtaa ainakin kerran. Jos et kuule naksahdusta, on termostaatti mahdollisesti viallinen. Jos olet epävarma naksahduksesta, voit tehdä testin uudelleen. Muista säätää termostaatti takaisin alkuperäiseen asentoon.

 1. Laitteen etusulake/sulakkeet ovat lauenneet. Laitteen sulakkeet voivat olla joko tulppasulakkeita (vanhemmat kiinteistöt) tai johdonsuojakatkaisijoita (uudemmat kiinteistöt). Oheisessa kuvassa on havainnollistettu molemmat sulaketyypit. Huomioi, että tulppasulakkeen ”nalli” irtoaa yleensä sen lauetessa. Aina näin ei välttämättä tapahdu, eli tulppasulake saattaa näyttää ehjältä, vaikka se olisikin lauennut.

Vihje: Voit testata tulppasulakkeen kunnon yleismittarin vastusmittauksella tai vaihtamalla sulakkeen päittäin esimerkiksi vastaavan kokoisen sulakkeen tilalle, joka syöttää valaistusta tai tiettyä pistorasiaa. Kytkemällä valaisimen, radion tms. pistorasiaan, saat selville, onko sulake ehjä.

 1. Kiinteistön pääsulake/sulakkeet ovat lauenneet. Pääsulakkeet ovat yleensä tulppasulakkeita. Pääsulakkeen/sulakkeiden laukeaminen on harvinaisempaa, mutta täysin mahdollista. Pääsulakkeen/sulakkeiden lauettua yleensä muitakin asunnon sähkölaitteita on pois päältä.
 2. Sekoitusventtiili on jumiutunut tai säädetty virheellisesti.  Sekoitusventtiili löytyy yleensä varolaiteryhmästä (ks. kuva). Sekoitusventtiilin tarkoitus on säätää varaajasta lähtevä lämpötila sopivaksi ja turvalliseksi. Venttiili saattaa rikkoutua jumiutumalla. Jos sekoitusventtiili jumiutuu lämpimälle puolelle, on vian havaitseminen vaikeampaa kuin kylmälle puolelle. Sekoitusventtiilin jumiutuessa kylmälle tai haalealle, havaitaan vika yleensä nopeasti.

Vihje: Sekoitusventtiilin jumiutumisen voit testata helposti itse. Tarkista termostaatin säätöarvo ja käännä termostaattia ensin minimiä kohti, kunnes termostaatti naksahtaa tai kunnes minimiarvo tulee vastaan. Käännä termostaattia maksimia kohti. Kuullessasi naksahduksen, saat karkean arvon varaajan veden lämpötilasta lukemalla termostaatin lukeman. Käännä termostaatti takaisin alkuarvoonsa. Varaajan lämpötilan ollessa 55 °C (tai enemmän), yritä valuttaa hanasta kuumaa vettä ja tarkkaile varaajan lähtöputken lämpötilaa. Jos lähtöputki pysyy kuumana, eikä hanasta tule kuumaa vettä, on sekoitusventtiili rikki.

 1. Lämminvesivaraajan sisäinen kuumavesiputki on rikki. Osassa varaajia on sisäinen kuumavesiputki, jolla maksimoidaan varaajan kuuman veden tuottokyky. Kuumavesiputken vaurioitumisen jälkeen lämmintä vettä tulee yleensä huomattavasti normaalia vähemmän. Vaikka kuumavesiputki on laitteen sisällä, eikä siihen pääse helposti käsiksi, on sen toiminnan testaaminen mahdollista.

Vihje: Kuumavesiputken vaurioitumisen voit testata helposti itse. Tarkista termostaatin säätöarvo ja käännä termostaattia ensin minimiä kohti, kunnes termostaatti naksahtaa tai kunnes minimiarvo tulee vastaan. Käännä termostaattia maksimia kohti. Kuullessasi naksahduksen, saat karkean arvon varaajan veden lämpötilasta lukemalla termostaatin lukeman. Käännä termostaatti takaisin alkuarvoonsa. Varaajan lämpötilan ollessa 55 °C (tai enemmän), yritä valuttaa hanasta kuumaa vettä ja tarkkaile varaajan lähtöputken lämpötilaa. Jos lähtöputki viilenee äkillisesti, on kuumavesiputki vaurioitunut.

 1. Lämminvesivaraajan veden syöttö on suljettu. Varaajan veden vaihtuminen toimii vedenpaineella. Avattaessa hana lämpimälle vedelle, ottaa hana lämmintä vettä varaajasta. Jos varaajaa ennen oleva sulkuventtiili on kiinni, ei varaajassa ole vedenpainetta, jolla lämmin vesi siirtyisi varaajan lähtöputkeen ja sitä kautta hanaan. Tarkista mahdollisen sulkuventtiilin asento ennen varaajaa. Huomioi, että usein varaajan yhteydessä olevassa varolaiteryhmässä on sulkuventtiili.
 2. Vesi kiertää väärään suuntaan. Kuten sähkökin, vesi valitsee aina helpoimman reitin. Erityisesti suihkuhana saattaa vikaantua niin, että hana vuotaa sisäisesti kylmästä puolesta kuumaan. Kalkkeutunut hana saattaa olla ulkoisesti kiinni, eli suihkusta ei tule vettä, mutta sisäisesti hana päästää vettä läpi. Tällöin muistakaan hanoista ei saada otettua lämmintä vettä.

Vihje: Pystyt testaamaan veden kiertämisen väärään suuntaan valuttamalla toisesta hanasta vettä ja tunnustelemalla testattavan hanan kuumavesiputkea. Jos suihkuhanan kuumavesiputki tulee kylmäksi, vuotaa suihkuhana sisäisesti. Muista testata myös mahdollinen kura-altaan hana.

 1. Muut. Edellä mainittujen lisäksi lämminvesivaraajan vastus tai vastukset voivat olla vikaantuneet tai laitteessa voi olla huono sähköliitos. Tarkempien tutkimusten suorittamiseen vaaditaan mittalaitteita sekä ammattitaitoa. Jos edellä olevat kohdat eivät auttaneet, kannattaa olla yhteydessä takuunalaisten laitteiden kanssa jälleenmyyjään tai takuuajan ulkopuolisten laitteiden kanssa paikalliseen sähkölaitekorjaamoon.

Jos olet edellä olevin menetelmin päätynyt tulokseen, että varaajasi on rikki, mieti mitä haluat laitteelle tehdä, ennen kuin kutsut korjaajan paikalle. Jos laite on uusi, vain muutaman vuoden ikäinen, kannattaa se korjata – etenkin jos siinä ei ole isoa vikaa. Yli viisi vuotta vanhojen laitteiden korjaaminen ei välttämättä enää ole kannattavaa. Tällöin kannattaa harkita laitteen vaihtamista uuteen. Uudemmissa lämminvesivaraajissa, esimerkiksi Älyvaraajassa, on sisäänrakennettuja turvaominaisuuksia sekä itsediagnostiikka, joka tunnistaa erilaisia vikatilanteita sekä helpottaa mahdollisen vian havaitsemisessa.