Lämminvesivaraajien käyttöikä on tyypillisesti 15-20 vuotta, mutta varaajien ikävaihtelu on suurta. Käyttöikään vaikuttaa valmistuksessa käytetty tekniikka, valitut materiaalit ja komponentit, käyttöveden laatu ja laitteen korroosiosuojaus.

Käytössä olevat tekniikat

Suomessa lämminvesivaraajien markkinoilla on käytössä kolmea eri valmistus- ja materiaalitekniikkaa:

  1. Ruostumaton teräs
  2. Emalipinnoitettu teräs
  3. Kuparivuorattu teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut varaajat

Varaajissa useimmiten käytetty ruostumaton teräs on ns. ferriittinen teräs, SS2326 (EN1.4521). Se sisältää mm. 18 % kromia ja 2 % molybdeeniä. Kromi passivoi teräksen pinnan, jolloin pintaan muodostuu tasainen ja tiivis oksidikerrostuma jota molybdeeni vielä vahvistaa. SS2326-laadun teräksestä valmistettu varaaja ei tarvitse suoja-anodia.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettua varaajaa ei tule käyttää, jos:

  1. Veden kloridipitoisuus on suuri. Suuret kloridipitoisuudet voivat aiheuttaa pistesyöpymää.
  2. Veden kalkkipitoisuus on suuri ts. vesi on kovaa. Tällöin muodostuu helposti kalkkikerrostumia, jolloin pistesyöpymän riski kasvaa myös matalilla kloridipitoisuuksilla.

Emalipinnoitetut varaajat

Emali on lasimainen aine, joka poltetaan varaajan sisäpintaan kaksikerroksisena ja ulkopintaan yksikerroksisena. Emalissa on mikroskooppisia huokosia, joista vesi voi päästä kosketuksiin teräksen kanssa. Tästä syystä lisäkorroosiosuojana käytetään suoja-anodia. Vesi-tilassa olevasta anodista liukenee ainetta huokosiin, jotka näin peittyvät kalsium-ja magnesiumyhdisteillä. Anodin kuluminen riippuu paljon veden laadusta.

Emalipinnoitettua varaajaa ei tule käyttää, jos veden fluoridipitoisuus on korkea. Korkea fluoridipitoisuus voi liuottaa emalia (korkeat fluoridipitoisuudet ovat kuitenkin harvinaisia).

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että emalipinnoite sietää lähes kaikkia vesilaatuja. Ainoastaan anodin kulumisnopeus vaihtelee veden aggressiivisuuden mukaan.

Kuparivuoratut varaajat

Kupari on puolijalo metalli ja näin ollen se kestää useimpia vesilaatuja. Kuparivuorattu varaaja ei tarvitse suoja-anodia. Ruotsissa valmistetut kuparivuoratut varaajat on vuorattu sisäpuolisesti 0,4 – 0,7 mm kuparilevyllä. Kuparisäiliö on sijoitettu paineenkestävän terässäiliön sisään.

Kuparivuorattua varaajaa ei tule käyttää, jos:

  1. Veden PH on matala. Veden ollessa hapanta kupari liukenee ja värjää esim. vesikalusteet vihertäviksi.
  2. Veden kloridipitoisuus on korkea.

Veden laatu ja korroosiosuojaus

Suomessa eniten käytetty lämminvesivaraaja on ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö.

Kaukora Oy:ssä arvioidaan, että markkinoilla on tehtaan valmistamia Jäspi-merkkisiä laitteita toiminnassa noin 700 000 kappaletta.

Emalipinnoitettuja varaajia käytetään jonkin verran ja niiden käyttö on perusteltua, jos vesi on kloridipitoista (suolapitoista). Emalivaraajan tiiveys on kiinni toimivasta anodista, joka ylläpitää emalipinnoitteen tiiveyttä. Anodin kulumista tulee tarkkailla ja anodi pitää vaihtaa 1–5 vuoden välein.

Varaajan käyttöikä

Vakuutusyhtiöiden ja kuluttajansuojaviranomaisten tekemän tilastoinnin mukaan lämminvesivaraajan tekniseksi käyttöiäksi on määritetty 15-20 vuotta. Tehtaan kokemuksen mukaan elinikä voi olla tätä lyhyempi, jos vesiolosuhteet ovat haastavat tai jos emalipinnoitetussa varaajassa unohdetaan anodin huolto. Joissakin olosuhteissa säiliö on kestänyt yli 20 vuotta. Yli 20 vuoden käyttöikä on kuitenkin riskikäyttöä, joka pahimmillaan voi johtaa vakavaan vahinkoon